شمش های فولادی در شركت ذوب آهن  اصفهان تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر بخش فولاد سازی شركت ذوب آهن اصفهان گفت: همزمان با دهه مبارک فجر این شمش ها  با مقطع130 در130میلیمتر به منظور توسعه صادرات تولید شده است.

خسرو جوادی با اشاره به اینکه تولید این شمش ها از مهم ترین درخواست های مشتریان در سال های اخیر بوده است افزو : این محصول با توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی تولید شده است.

وی گفت: این شمش ها با  تبدیل مقاطع بزرگتر به مقطع فوق در نورد 650 تبدیل شده  که هزینه های این تبدیل به قیمت تمام شده محصول است و منجر به تولید درصد معینی پوسته های اکسیدی و سرقیچی می شود.

مدیر بخش فولاد سازی شركت ذوب آهن اصفهان افزود: فناوری مربوط به این مقطع از قبیل دبی، فشار آب و هوا و سرعت ریخته گری پارامترهای مهمی است که در تولید این شمش ها نقش مهمی دارد.

وی گفت: ایستگاه شش این شرکت اکنون برای تامین نیاز بازار داخل, صادرات و تأمین شمش براي نورد 350 در مدار تولید است.